Melting Pot Foundation


Melting Pot Foundation blev stiftet af Claus Meyer i 2011. Fondens formål er, gennem initiativer der har mad, madhåndværk og entreprenørskab som gennemgående elementer, at forbedre fremtidsmulighederne og højne livskvaliteten for udsatte og marginaliserede mennesker.

Melting Pot Foundation er engageret i følgende indsatsområder:
 
Bekæmpelse af fattigdom med velsmag som våben
  • En social gourmetrestaurant med integreret madskole, Gustu, i Bolivias hovedstad La Paz. 14 microrestauranter der over 2 år uddanner mere end 3000 unge i slumkvarteret El Alto udenfor La Paz. Supportfunktion for MIGA, den bolivianske madbevægelse.
  • En madskole, et bageri, et cafeteria, en food truck og et sundhedsprojekt for fattige unge afrikansk-amerikanere og deres familier i Brownsville, Brooklyn, New York

 Gennem uddannelse at ruste indsatte til at vælge et liv uden kriminalitet
  • Drift af kompetencegivende madskoler i danske fængsler

At knække kræsenhed og styrke handlekompetencerne hos børn i Danmark
  • Kulinarisk Fritidsordning i Tingbjerg, Herning og på Nørrebro i København
  • Madmodsløbet
  • Smagens Time – over hele landet, i samarbejde med 100 restauranter


”Jeg troede også selv til at begynde med, at det nordiske køkken først og fremmest handler om Norden. Det gør det ikke. Det handler om at give og om at være taknemmelig for det, vi har. Det handler også om at passe på hinanden, de kommende generationer og på jorden. Om at glæde sig over sine muligheder og forsøge at skabe noget originalt og værdifuldt sammen.

Jeg har taget initiativ til Melting Pot for give noget tilbage. Jeg vil bruge erfaringerne fra mit snart 30 årige arbejde med at forbedre den danske madkultur – herunder etableringen af noma og den nordiske køkkenbevægelse – til at skabe håb for andre. Jeg vil gerne bevise, at man med hårdt arbejde, en samarbejdsorienteret indstilling, troen på det bedste i andre, timing og en smule mod med få midler kan skabe store resultater."

Claus Meyer
Melting Pot: Claus Meyer i Bolivia